FK GalaktikFK Galaktik oficiálny partner
Juventus Turin
link Juventus Academy Košice
Juventus soccer schools Slovakia

Etický kódex rodiča

Hlavným zámerom Etického kódexu rodiča  je upozorniť na negatívne dopady neslušného správania sa

rodičov počas futbalových zápasov, turnajov a tréningovom procese.

 

Kódex rodiča je orientovaný pre rodičov, ktorý sa často dopúšaťajú množstva chýb pri výchove detí a sledovaní ich futbalových aktivít.Tieto chyby maju negatívny vplyv na rozvoj detí ako po športovej stránke tak po psychickej a morálnej stránke. 

Medzi negatívne aspekty správania sa rodičov vo väčšine patrí : 

zasahovanie počas tréningov do tréningového procesu - pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie detí 

zasahovanie počas turnajov, zápasov - a to riadením hry, pokrikmi na vlastné dieťa, cudzie detí- a to čo majú robiť, kde majú behať, komu majú prihrať...tým priamo zasahujú do kompetenciíí trénera, narúšajú jeho prácu, tieto situácie majú za následok to, že deti sú zmätené z pokynov z rôznych strán

 

medzi ďalší  negatívne aspekty  správania sa rodičov patrí :

 • rodičia zasahujú do vedenia a riadenia klubu 
 • rodičia kladú príliš veľký dôraz na výsledky vlastného dieťaťa a celého tímu aj v nižších kategóriah
 • rodičia chcú aby ich dieťa dosiahlo úspech okamžite, čím vyvolávajú neadekvátny tlak na dieťa ale aj trénerov
 • rodičia si prostredníctvom svojích detí chcú realizovať svoje neneplnené ciele
 • rodičia si dovoľujú neslušne pokrikovať na rozhodcov a tým tvoria zlý príklad aj vlastným deťom

 

Čo je cieľom Etického kódexu rodiča ?  

 • zmeniť prístup a správanie sa rodičov pri sledovaní tréningov, zápasov, turnajov
 • propagovať myšlienku a princíp fair-play u detí a úctu k spoluhráčom i k súperom
 • učiť detí ako vyhrať ale aj vedieť prijať prehru
 • mládežnícky futbal nie je to isté čo futbal  dospelých, v nižších kategóriach je dôležitá radosť a pôžitok z hry u detí
 • futbal má deti vychovávať k aktívnemu životnému štýlu a pôsobiť ako prevencia proti nástraham ulice
 • úloha rodiča je v zdravom podporovaní svojho dieťaťa, v rešpekovaní jeho aktuálnych schopností, v zdravom fandení

 

 Záver : Každý rodič bude oboznámený o  Etickom kódexe rodiča.

Rodič, ktorý  po viacnásobnom upozornení  nebude rešpektovať  Etický kódex rodiča, oberie o radosť z hry  len vlastné dieťa, ktoré nebude nominované na zápasy a turnaje pokiaľ rodič nebude rešpektovať usmernenia z Etického kódexu rodiča. 

 Vieme, že svoje deti ľúbite, podporujete, zažívate s nimi prehry aj víťazstvá, veľmi chcete aby boli úspešné, 

 ale niekdy menej je naozaj viac, rešpektujte aktuálne schopností svojích detí a neberte im radosť z hry.

Preto, prosíme rodičov aby dodržiavali usmernenia z Etického kódexu rodiča.   

 

 Etický kódex rodiča je projektom aj iných klubov a funguje aj v Česku a iných európskych štátoch.