FK GalaktikFK Galaktik oficiálny partner
Juventus Turin
link Juventus Academy Košice
Juventus soccer schools Slovakia

O nás

MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ KLUB FK GALAKTIK 

ADRESA : Športovo-rekráčný areál GALAKIK na Galaktickej ulici v Košiciach 0903607586

Športový manager : Tomáš Zajac

BANKOVÉ SPOJENIE : IBAN kód : SK1511000000002928833754

IČO : 42110301

DIČO : 2022995876

Registračné číslo : VVS/1-900/90-35205

 

 

 


Celkové náklady klubu FK Galaktik na športovú činnsoť v roku 2020 boli 113 765 eur. Náklady klubu boli financované z členských a sponzorských príspevkov z podielu dvoch percent z dane z príjmu a dotácie. FK galaktik dostal dotáciu 50 527 eur od Mesta Košice, ktorá bola použitá na podporu mládežnickeho futbalu a futbalový klub uhrádzal časť nákladov z tejto dotácie na odmeny pre trénerov, dopravu na suťaže, údržbu športovísk, stravné, suťažné príspevky, pitný režim, nákup športového náradia a odevov.

 

 


Naše motto : Neseď doma, netúlaj sa po sídlisku ale trénuj u nás na ihrisku!

PROGRAM : Rozvoj mládežnického futbalu. 

 

Vážení športoví priatelia !

V  dnešných ťažkých ekonomických časoch  prichádzame s výchovou mladých futbalistov. V našom klube pracujú kvalifikovaní tréneri, ktorí majú záujem na všestrannom futbalovom a odbornom raste mladých futbalistov. Chceme dať deťom plnú a profesionálnu starostlivosť, aby vyrastali v klube mladého športového kolektívu. Odborná práca s deťmi sa nezaobíde bez dobrovoľnej spolupráce rodičov. Len tak dobre zohraný tím je schopný zaistiť dobré zázemie. Neoddeliteľnou súčasťou je aj finančné zabezpečenie. Zdroje pre náš klub sú obmedzené na členské príspevky a sponzorské dary. S futbalom sa u nás stretávajú deti už od 5 rokov a neskôr prechádzajú do mladšej a staršej prípravky. Tí najlepší a vytrvalí budú môcť pokračovať v žiackých kategóriach. Naším hlavným zámerom je zo športovo zdatných detí vychovať  mladých športovcov, naučiť ich základné pohyby a futbalovú techniku, rozvíjať ich schopnosti a športové predpoklady. Deti získavajú veľa nádherných zážitkov z turnajov, zápasov a nadväzujú nové priateľstvá. Myslíme si, že toto je jediná a najlepšia prevencia pred nástrahami ulice. Chceme deťom poskytnúť, čo najlepšie podmienky pre futbalový rozvoj. Naša futbalová škola je určená tým adeptom, ktorí majú záujem hrať futbal na vyššej úrovni a za kvalitne lepších podmienok oproti klasickým futbalovým krúžkom.